Meld u aan voor het traject of maak een afspraak


FNV Maatwerk is een project waarin werkzoekenden met een beperking op zoek gaan naar het werk dat bij hen past. FNV Maatwerk zoekt werkgevers die willen helpen het project tot een succes te maken.

 

“Help gemotiveerde werkzoekenden te ontdekken hoe zij een verrijking kunnen zijn voor een bedrijf of organisatie. Misschien wel dat van u!”

 

Samen met werkgevers kan FNV Maatwerk werkzoekenden met een beperking helpen een loopbaan uit te stippelen. Competenties en ambities van de werkzoekenden zijn daarbij het uitgangspunt. Maar voor een geslaagde match is de werkgever net zo belangrijk!

Voor wie

Voor een werkgever hebben werknemers met een beperking een gebruiksaanwijzing en moeten zij vaak iets extra’s regelen dat voor andere werknemers niet nodig is. De beperking blijft altijd bestaan, en de meeste deelnemers kunnen zich niet tot volledig normale doorsneewerknemers ontwikkelen. Vaak blijven begeleiding en speciale voorzieningen wel nodig. Toch maken mensen met een beperking ook altijd een ontwikkeling door als ze ergens aan het werk gaan: het gaat gaandeweg beter.

Win-win

De kennismaking met mogelijke werkgevers is essentieel in de loopbaanontwikkeling van deelnemers. FNV Maatwerk begeleidt deelnemers bij het verkennen van hun ambities en competenties. We bieden deelnemers workshops en in samenwerking met bedrijven bieden we oriëntatiebezoeken en snuffelstages in verschillende sectoren. Uiteraard heeft FNV Maatwerk ook belang bij concrete instroommogelijkheden.

Voor u als werkgever kan het interessant zijn om een bijdrage aan de trajecten te leveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen past steeds beter bij werkgeverschap anno nu. Niet alleen om inhoud te geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid, maar ook gewoon praktisch. Door mensen met een beperking in dienst te nemen kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker voldoen aan eventuele social returnverplichtingen.

Uw bijdrage

Steeds meer werkgevers worden actief op het vlak van de Banenafspraak. Misschien u ook wel. Mogelijk bent u al in beeld als ambassadeur voor de Banenafspraak. U als werkgever kunt op drie manieren bijdragen aan het traject van FNV Maatwerk:

  • U kunt deelnemers helpen bij de oriëntatie op werk, door de deur open te stellen voor een werkbezoek of een snuffelstage.
  • U kunt deelnemers de kans geven bij uw organisatie of bedrijf te komen werken. Dat is natuurlijk voor ons de hoofdprijs.
  • U kunt uw eigen netwerk aanboren om collega-werkgevers zover te krijgen één van de bijdragen hierboven te leveren.

Ons aanbod

  • U kunt in contact komen met leuke kandidaten die een verrijking kunnen zijn voor het bedrijf of de organisatie. U kunt de screening voor FNV Maatwerk zien als een voorselectie.
  • FNV Maatwerk adviseert de mogelijke werkgever over het verwerven van draagvlak bij de collega’s en over de interne begeleiding.
  • Door zijn betrokkenheid bij de cao’s in sectoren kent de FNV de weg naar sectorale voorzieningen. Bovendien kan de FNV adviseren over hoe u het arbeidsvoorwaardelijk kunt regelen (te beginnen bij de verzekering tijdens de proefplaatsing).
  • FNV Maatwerk opereert zelfstandig maar niet los van het professionele netwerk in de regio. We bieden een netwerk bij de Werkgeversservicepunten (samenwerking tussen gemeenten en UWV). Het professionele netwerk is nodig om de werkgever te adviseren over de loonwaardemeting, de no-riskpolis bij ziekte, en de proefplaatsing van een maand. Al voor die tijd brengen we u in contact met de deskundigen bij UWV of Werkgeversservicepunt die kunnen helpen bij het creëren van geschikte functies.

Werkgevers kunnen een doorslaggevende bijdrage leveren aan het traject. De deelnemende werkzoekenden zelf worden door hun loopbaancoach geholpen bij het zoeken naar geschikt werk. Vanuit het project wordt daarnaast ook gewerkt aan betrokkenheid van het Werkgeversservicepunt Haaglanden, het onderwijs en de sociale omgeving van de deelnemer.

Wilt u als werkgever het verschil maken?

Folder FNV Maatwerk – werkgevers


Meld u aan voor het traject of maak een afspraak


www.collegamaakverschil.nl is gericht op mensen met een beperking en hun collega’s.