Meld je hier aan!


FNV Maatwerk Haaglanden vindt dat werkzoekenden met een beperking een volwaardige kans verdienen op een leven waarin arbeid een belangrijke rol speelt.

Voor veel mensen is een eigen baan met salaris het ideaal waarmee zij volledig aan de maatschappij kunnen deelnemen. En dan het liefst in een langdurige werkrelatie.
Een baan die past bij de ambities en competenties van werkzoekenden heeft meer kans om een vaste baan te worden. De basis hiervoor wordt gelegd vóór de ondertekening van een arbeidscontract.

 

“Het traject met een deelnemer geeft mij veel voldoening. Voor mij persoonlijk is het een succes om deelnemers in beweging te brengen en ze te zien groeien. En het gaat zo snel, we maken grote stappen.”

Natascha, loopbaancoach FNV Maatwerk


FNV Maatwerk Haaglanden is op zoek naar tien loopbaancoaches (onbezoldigd) die werkzoekenden met een beperking helpen bij het vinden van werk dat bij hen past. De eigen competenties en ambities van de werkzoekenden zijn daarbij het uitgangspunt.

Wil jij je als loopbaancoach een aantal maanden inzetten voor FNV Maatwerk en samen met deelnemers stappen zetten naar een betaalde baan?

Wat ga je doen

 • Als loopbaancoach ben je de spil in de begeleiding van de deelnemers van het project.
 • Je begeleidt deelnemers bij het verkennen van ambities en competenties.
 • Je hebt wekelijks contact met de deelnemers die je begeleidt.
 • Je plant samen wanneer een deelnemer meedoet aan activiteiten die via FNV Maatwerk worden aangeboden  zoals workshops, oriëntatiebezoeken aan werkgevers en snuffelstages.
 • Je bespreekt mogelijke vacatures en helpt bij het voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Het traject heeft een duidelijk einde na ongeveer 4 maanden. Dan moet je jouw deelnemer ook weer kunnen loslaten.

Wat vragen wij

 • Bij voorkeur ben je beschikbaar voor 2 of 3 deelnemers gedurende een periode van 4 maanden. Reken daarbij op een dagdeel per week. Die tijd ben je vrijwel uitsluitend bezig met loopbaancoaching. Het traject is onafhankelijk van UWV of gemeente waardoor we de administratieve verplichtingen tot een minimum kunnen beperken. We gaan uit van een maximum aan eigen professionele verantwoordelijkheid.
 • Je wordt gekoppeld aan een andere loopbaancoach zodat je elkaar feedback kunt geven over de slimste vorm van ondersteuning. De dagelijkse gang van zaken in het project wordt gecoördineerd door de projectcoördinator. Bij hem kun je terecht met al je vragen en opmerkingen.

Wat krijg je ervoor terug

 • Voordat je aan het werk gaat, doorloop je de voorbereidende scholingsdag van FNV Maatwerk. Je wordt geïntroduceerd in de door de FNV ontwikkelde trajectaanpak. Daar maak je kennis met de doelgroep, met de wetten en regels van nu, met de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, met de reguliere dienstverlening door de overheid en de gaten die daarin zitten. Geen betere plek om hierover onderwezen te worden dan bij de FNV!
 • Als je meedoet kunnen nog andere argumenten een rol spelen; je laat je betrokkenheid bij de problematiek van kwetsbare mensen zien, je toont je maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel en je breidt je netwerk uit onder de doelgroep en ook onder werkgevers en dienstverleners.
 • Je hebt als loopbaancoach een essentiële plek in het traject. Vanuit FNV Maatwerk wordt daarnaast ook gewerkt aan betrokkenheid van werkgevers, UWV/Werkgeversservicepunt, het onderwijs en de sociale omgeving van de deelnemers.
 • En natuurlijk worden je onkosten vergoed.

Folder FNV Maatwerk – loopbaancoaches


Meld je hier aan!


www.collegamaakverschil.nl is gericht op mensen met een beperking en hun collega’s.