Verschilmakers in Haaglanden

Werk jij in de regio Haaglanden en zie je talent en kwaliteit in iedereen? Ook in collega’s die ‘arbeidsbeperkt’ worden genoemd? En doe je daar al wat voor of wil je daar iets voor doen? Dan mag je je een Verschilmaker noemen! Hieronder vind je info over initiatieven om het draagvlak in organisaties te stimuleren en om het collega’s (de rest van het personeel) mogelijk te maken hun motivatie om te zetten in echte betrokkenheid.

Als er in de regio activiteiten plaatsvinden waarin het belang van draagvlak en collegiale steun wordt onderstreept, vind je daarover hier de info: aankondigingen, presentaties, foto’s. Hier vind je alles (verslag, foto’s en tekeningen) van de bijeenkomst voor de metaalsector in de regio, die plaatsvond op 5 oktober jl.

Wie zeker een Verschilmaker mogen heten, zijn de loopbaancoaches van FNV Maatwerk. Zij begeleiden mensen met een beperking bij het maken van loopbaankeuzes. FNV Maatwerk loopt in 2018, en hier vind je er alles over (inclusief de mogelijkheid om je aan te melden als deelnemer of om als coach of werkgever een steentje bij te dragen).


Kijk voor informatie op onze Facebook-pagina en/of stuur een email jecollega@collegamaakverschil.nl, dan maak je deel uit van het netwerk van Verschilmakers in Haaglanden. Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen, je kunt anderen in het netwerk om raad vragen en je weet wanneer er iets gebeurt rond het thema gebeurt in Haaglanden.


Dialoogspel in Haaglanden

Het Dialoogspel is een uitdagende activiteit die collega’s verder kan helpen. Het is onderdeel van het project Verschilmakers om bedrijven en instellingen vanaf het eerste begin de kans te geven te werken aan breed draagvlak voor het binnenhalen van arbeidsbeperkte collega’s.

Door een open gesprek met elkaar aan te gaan over arbeidsbeperkten op de werkvloer, krijgen jij en je team beter zicht op je eigen rol en motivatie, je oordelen en je vooroordelen. Het brengt de communicatie binnen de groep collega’s op gang, zorgt voor positieve energie en is ook nog heel leuk om te doen!

Het Dialoogspel bestaat uit een speelveld, balletjes en een set kaarten met niets verhullende stellingen. Er zijn er zo’n 40, bijvoorbeeld:

  • Een handicap is eerder een voordeel dan een nadeel
  • Een arbeidsbeperkte? Die nooit meer! We hebben het eerder geprobeerd, zonder succes
  • De arbeidsbeperkte medewerker is vaker ziek. Dit verhoogt het ziekteverzuimpercentage
  • Door de komst van de Participatiewet staat mijn eigen baan op het spel

Spelers geven met een balletje op het speelveld de mate aan waarin men het wel of niet eens is met een stelling. Op basis hiervan ontstaat een gesprek, een dialoog. Bij de afronding worden afspraken gemaakt over de volgende stap in het proces. Regio Haaglanden heeft de Nederlandse primeur met het Dialoogspel.

Wil je meer weten over het Dialoogspel? Wil je dat onze spelleiders het bij jou in je organisatie komen spelen? Neem dan contact op met jecollega@collegamaakverschil.nl. of via www.facebook.com/Collegamaakverschil

Werkmaat - het maatje van de nieuwe collega met een arbeidsbeperking.

De Werkmaat is een collega die de werknemer met de arbeidsbeperking steunt vanaf de start op de werkvloer. Jij of je collega wordt de Werkmaat van de nieuwe werknemer. Je zorgt ervoor dat je nieuwe collega zich thuis voelt. Je bent geen interne jobcoach. Jij houdt de menselijke kant in het oog. Je wordt actief vanaf de dag waarop je arbeidsbeperkte collega begint. En dan ben je al voorbereid. Behalve de training van Werkmaten bieden FNV en SBCM trainingen aan voor leidinggevenden, ondernemers, OR-leden en HRM-professionals.

Thema’s als draagvlak bij collega´s, praktische informatie over de doelgroep en begeleiding en de rol van de externe jobcoach komen daarbij aan bod. En natuurlijk het belang van de Werkmaat in de organisatie!

Meer weten over de Werkmaat? Download hier en hier de flyers of neem contact op met jecollega@collegamaakverschil.nl. De Werkmaat is een initiatief van vakbond FNV en SBCM, het ontwikkelfonds van de Sociale Werkvoorzieningsbedrijven, en wordt mogelijk gemaakt door Werkbedrijf Haaglanden.

Harrie

Een directe collega kan veel voor iemand met een arbeidsbeperking betekenen, bijvoorbeeld door te fungeren als leermeester. Harrie© is geen hulpverlener maar geeft dagelijks begeleiding aan een werknemer met een arbeidsbeperking. Deze collega-werknemer moet over bepaalde kwaliteiten beschikken. Deze kwaliteiten zitten verstopt in de naam, Harrie© staat namelijk voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

De Harrie© Helpt training is een tweedaagse training waarin de deelnemers worden opgeleid tot Harrie. Deze training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie zullen gaan functioneren of die dit al doen. In deze training krijgen de deelnemers informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om hen te helpen bij de begeleiding. Daarnaast is er in de training ook veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

Meer informatie vind je op www.ikbenharrie.nl.
Of neem contact op via jecollega@collegamaakverschil.nl en we helpen je verder.